Детска градина 66 "Елица" се намира на брега на Панчаревското езеро, в полите на Витоша планина. Това е дин прекрасен, екологично чист район, който предлага отлични условия за възпитание, обучение и отглеждане на деца от всички възрасти.

 

 

ПРОЦЕДУРА ПРИЕМ НА ДЕТЕ 01.

Уважаеми родители, за да бъде прието Вашето дете в ДГ 66 "Елица" е необходимо да кандидатствате за прием чрез информационната система за обслужване на детските заведения към Столична община.

Виж повече

ПРОЦЕДУРА СЪБИРАНЕ НА ТАКСИ 02.

Уважаеми родители, с § 5, 6 и 7 от Преходните и Заключителни разпоредби на Закона за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане /обнародван ДВ бр. 17 от 01 март 2022 г.

Виж повече

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 03.

В ДГ 66 "Елица" е подсигурено целодневно медицинско обслужване от клалифициран медицински персонал. 

Виж повече

Съобщения

Покана за спортен празник

Уважаеми родители, на 28.09.2023г. от 16:00 часа ДГ66 "Елица" организира спортен празник за малки и големи под надслов "Бягай, скачай, тичай и здравето обичай" по програма Спорт към Столична община. Родители, Вие ще бъдете партньори на децата си. Заповядайте при нас, за да се забавляваме и спортуваме!

Виж повече

Родителски срещи за учебната 2023/2024 година

Уважаеми родители, 

Заповядайте на родителска среща на децата от ДГ№66 „Елица“, както следва:

На 18.09.2023 година от 16.30 часа – 1-ва група „Мечо Пух“, 3-та „А“ група „Синчец“, 4-та „Б“ група „Слънчице“

На 19.09.2023 година от 16.30 –2-ра група „Калинка“, 3-та „Б“ група „Пчелица“,   4-та „А“ група „Пинокио“

Срещите ще се проведат в занималните на групите. 

Виж повече

ДГ№66 "Елица" Ви кани на "Изложение на професиите"-детско кариерно развитие

Уважаеми родители, заповядайте на "Изложение на професиите" по проект „Out of the net“ в салона на ДГ66 "Елица" 

Виж повече

Новини

blog-post
Септември17

15-ти Септември – начало на новата учебна година 2023/2024

Нека 15-ти септември да бъде най-вълнуващия ден

Виж повече
blog-post
Юни29

Весели игри и летни забавления

Летни забавления и весели състезателни игри 

Виж повече
blog-post
Юни16

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ 3-4 ЮНИ 2023 "ДОКОСНИ СВЕТА ИЗВЪН МРЕЖАТА"

На 4-5 юни в град София се състоя конференция по проект  „Out of the Net“ - Erasmus + Programme, Strategic Partnership 2020-1-PL01-KA201-082223, 

Виж повече